10.08.2014  |  Boris Hasa

FK Blansko má nové vedení, předsedou klubu je Jiří Crha

FK Blansko má nové vedení, předsedou klubu je Jiří Crha

B l a n s k o - Fotbalový klub FK Blansko má nové vedení. To bylo zvoleno na páteční náhradní valné hromadě FK Blansko, z. s., která se konala od 15:30 ve „Fotbalové hospůdce na hřišti“, Údolní 10, Blansko.

 
 
Náhradní valné hromady se zúčastnilo 23 členů spolku. Všichni bez vyjímky hlasovali pro zvolení kandidátů jak do výkonného výboru a tak do revizní komise.

Novými členy výkonného výboru byli zvoleni: Ing. Jiří Crha - místostarosta města Blansko, Karel Jarůšek, Miloš Vašák, Oldřich Duda a Petr Dvořák - sekretář klubu. Náhradníky do výkonného výboru byli zvoleni David Bednář a František Fiala.

Funkční období dle stanov FK Blansko, z. s. skončilo revizní komisi. Její složení však zůstává po opětovném zvolení jejich členů stejné. Členové revizní komise: Mgr. Zdeněk Veselý, Miloš Jarůšek, Boris Hasa. Náhradníkem byl zvolen Radek Souček.

Bezprostředně po skončení Valné hromady se konala první schůze nového výkonného výboru FK Blansko. Jeho členové si ze svého středu zvolili jako předsedu klubu Ing. Jiřího Crhu, místostarostu města Blansko. Za místopředsedu byl zvolen bývalý fotbalista a ikona klubu Miloš Vašák. Povinnost zvolit si svého předsedu čeká ještě revizní komisi.

Minulé i současné vedení klubu FK Blansko děkujeme všem členům FK Blansko, z. s. za jejich účast, projevený zájem a bezproblémový průběh Valné hromady.
 
 

 
 
 
Copyright © 2007-2020 FK Blansko & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech a kontakt na redakci webu