Ústí n. L.

Blansko

2:1

Blansko

Vyšehrad

15.05.2021 | 17:00

Rozpis zápasů

vs

Ústí n. L.

Blansko

2

1

vs

Blansko

Vyšehrad

15.05.2021 | 17:00

Rozpis zápasů
B l a n s k o - V pátek 8. 8. 2014 v 15:30 hodin se bude konat ve „Fotbalové hospůdce na hřišti“, Blansko, Údolní 10, náhradní valná hromada FK Blansko, z. s.

Program náhradní valné hromady

1) Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2) Vzetí na vědomí odstoupení členů výkonného výboru.
3) Rozhodnutí o počtu členů výkonného výboru.
4) Schválení volebního řádu.
5) Volba nových členů výkonného výboru a náhradníků výkonného výboru.
6) Volba nových členů revizní komise a náhradníků revizní komise.
7) Zakončení.

Prezence účastníků bude zahájena již od 15:00 hodin.

Náhradní valná hromada se bude konat a bude schopna se usnášet bez ohledu na počet členů, kteří se jí účastní.

Srdečně zveme všechny členy FK Blansko, z. s. .

Za výkonný výbor FK Blansko, z. s.
člen VV FK Blansko Pavel Starý