Senica

Blansko

2:1

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů

vs

Senica

Blansko

2

1

vs

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Při první žádosti města o dotaci v loňském roce došlo ke zrušení zadávacího řízení. Blanenské zastupitelstvo proto schválilo na svém prosincovém zasedání podání nové žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V rámci Programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“, město Blansko podalo žádost o dotaci na akci Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku. Státní podpora na výše uvedený titul byla vyhlášena dne 9. 12. 2015.

V rámci této významné investiční akce v Blansku se bude kromě nového fotbalového hřiště s umělým povrchem realizovat i nové venkovní osvětlení, proběhne také rekonstrukce tribuny a stávajících šaten.

Očekávané a současně i uznatelné náklady se pohybují okolo 22 milionů korun, státní dotace pokryje 60 % z uznatelných nákladů, tedy zhruba 13 milionů korun.

odbor investičního a územního rozvoje města Blanska