Blansko

Dukla

1:0

Varnsdorf

Blansko

20.09.2020 | 16:30

Rozpis zápasů

vs

Blansko

Dukla

1

0

vs

Varnsdorf

Blansko

20.09.2020 | 16:30

Rozpis zápasů
B l a n s k o - V minulých dnech se podařilo užšímu vedení klubu dotáhnout do konce jednání o příchodu generálního partnera. Stala se jím firma Beta Control, kterou stručně představil její zástupce pan Radovan Přikryl.
Firma Beta Control s.r.o. se stala generálním sponzorem FK Blansko. Od kdy a s kým probíhala jednání a na jaké formě spolupráce jste se domluvili?

Před dvěma roky vedení firmy rozhodlo, že rozšíří své obecně prospěšné společenské aktivity o podporu sportovního života ve svém okolí. Následně jsme prověřovali, ale i konkrétně vyzkoušeli různé možnosti podpory sportu a nedospěli jsme k jednoznačnému rozhodnutí. Asi před dvěma měsíci za námi přišel pan F. Šindelka s návrhem na generálního sponzora FK Blansko. Vzhledem k naší velmi dobré spolupráci nás tento návrh zaujal. Osobní vazby na představitele sportovního kluby nám dosud chyběly. Následovala úvodní jednání s panem M. Babákem a R. Šindelkou. Dohodli jsme se, že navzdory krátkému času na bližší seznámení s klubem a problematikou jeho vedení spolupráci spustíme co nejdříve. První sezonu chápeme jako úvodní etapu spolupráce sloužící k hlubšímu vzájemnému poznání. Po vyhodnocení této etapy stanovíme konkrétní vizi pro další spolupráci.

Má Vaše firma o našem klubu nějaké informace, reference?

V současné době pouze základní od pana M. Babáka a R.Šindelky a z webových stránek klubu.

Čím se Vaše firma zabývá?

Máme několik stěžejních programů. Nejlépe se to dozvíte na www.betacontrol.cz.

Sponzorujete ještě nějaký jiný sportovní klub či subjekt?

Kromě několika jednorázových sponzoringů ne. Pozice generálního sponzora bude naše první zkušenost.

S jakými představami a vizemi vstupujete do partnerství s naším klubem?

Nyní je základním cílem to, aby se v rámci úvodní etapy spolupráce klub udržel v divizi. Pokud spolupráce v úvodní etapě potvrdí naše současné představy, chtěli bychom směrovat k takové formě spolupráce, kdy cílem klubu bude prvenství v divizi. Odpovídá to duchu naší společnosti, kdy se jí daří ve svých hlavních programech patřit mezí přední dodavatele se špičkovým řešením.