Senica

Blansko

2:1

Blansko

Třinec

06.03.2021 | 14:30

Rozpis zápasů

vs

Senica

Blansko

2

1

vs

Blansko

Třinec

06.03.2021 | 14:30

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Od nového roku byl v klubu zaveden post manažera. Na této pozici pracuje pan Bohuslav Jedinák, 40letý podnikatel z Blanska, kterého do této funkce navrhnul předseda klubu Michal Babák a na schůzi dne 2. 1. pak jeho post posvětil i výkonný výbor.
Bohuslav Jedinák již dvacet let podniká a v současnosti je majitelem Restaurace u Golema. Ve své fotbalové kariéře oblékal dres Lažánek, kde posléze působil jako předseda klubu. V této funkci se mu společně s jeho kolegy z klubu a za podpory Města Blanska podařilo výrazně přispět k tomu, že v Lažánkách bylo vybudováno travnaté hřiště.

Jaké kroky vedly k tomu, že jste se stal manažerem v našem klubu?

Byl jsem o to požádán mým dlouholetým přítelem a předsedou klubu Michalem Babákem, protože se mu podařilo získat pro klub významného sponzora tak, jak slíbil. Protože je pracovně velmi vytížený oslovil mě, aby jsem zajišťoval komunikaci mezi klubem a sponzorem. Také se budu pracovat na tom, aby byly splněny cíle, které jsme si vytyčili.

Můžete vytyčené cíle konkretizovat?

Cílů máme víc. Protože je však práce, která nejen mne čeká, opravdu hodně, tak je třeba si určit priority. Momentálně se spolu s výborem intenzivně věnujeme doplnění kádru A týmu s cílem pokusit se postoupit zpět do divize. V letošní sezóně je k tomu ideální příležitost, protože budou s největší pravděpodobností postupovat dva týmy. V divizi bychom posléze chtěli hrát důstojnou roli a rádi bychom se v ní trvale usadili, protože tato soutěž dle mého mínění do Blanska patří. Dalším cílem je vybudování hřiště s umělou trávou. To by sloužilo nejen pro potřeby klubu, ale i celé blanenské veřejnosti a ostatním klubům na okrese. Přeci jen mezi Boskovicemi a Brnem je v této oblasti velká díra. Samozřejmě by to vedlo ke zkvalitnění tréninkových podmínek v rámci zimní přípravy a také by se výrazně odlehčilo travnatým hřištím. Vše se však netočí jen kolem A týmu. Už jsem kontaktoval všechny trenéry od přípravek po B mužstvo s tím, že se s nimi postupně osobně setkám. Chci, aby fungovala komunikace mezi všemi v klubu. Podpora bude určitě směřovat ke všem oddílům v klubu i když se nyní hodně věnujeme, vzhledem k situaci v kádru, A mužstvu. Chceme také, aby lépe fungovala spolupráce mezi A a B mužstvem s výhledem na využití našich odchovanců, kteří by v tomto měli vidět svoji perspektivu.

Kádr A mužstva nedávno opustil útočník Martin Sehnal a s ním odešlo 10 branek. Post útočníka se tak jeví jako klíčový, co se týká posílení.

Pracujeme na tom, věnujeme se tomu denně a opravdu nás to stojí hodně úsilí. Oslovili jsme několik hráčů, probíhá řada jednání, ale dokud nejsou uzavřena, tak nechci sdělovat konkrétní jména ani podrobnosti. Pracujeme také na tom, aby jsme našim fanouškům zatraktivnili návštěvu domácích utkání.

Blanenskou veřejnost jistě zajímá, do jaké míry se sponzor bude podíle na financování klubu?

Peníze, které získáme, by nám měli pokrýt základní provozní náklady. To ale nestačí a určitě se neobejdeme bez další podpory ze strany dosavadních sponzorů, příznivců klubu a samozřejmě nemohu opomenout Město Blansko a Krajský úřad. Všem chci tímto poděkovat za dosavadní přízeň a těším se na další spolupráci.

Děkujeme za rozhovor.