Senica

Blansko

2:1

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů

vs

Senica

Blansko

2

1

vs

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Dnes slaví významné životní jubileum - 70 let bývalý hráč, posléze funkcionář a trenér Spartaku ČKD Blansko a současný funkcionář FK Blansko pan Miloš Jarůšek.
Miloš Jarůšek se narodil 18. 6. 1947 v Rudici. Svoji hráčskou kariéru zahájil v žákovském družstvu ČKD Blansko v roce 1958. Klubu zůstal věrný celých 27 let až do roku 1985, ve kterém na podzim přestoupil do Sloupu, kde hrál jeho velký kamarád Josef Kotlán. Za Sloup odehrál pouze dva mistrovské zápasy. Od roku 1982 začal pracovat ve fotbalovém výboru Spartaku ČKD Blansko, ve kterém s přestávkami působil 18 roků. Na přelomu 80-tých a 90-tých let minulého století trénoval družstva dorostu ČKD Blansko. Poté mužstva dospělých Rudice, Rájce-Jestřebí, Ráječka a FK Blansko. Aktivní trenérskou kariéru ukončil v létě roku 2005 jako historicky první trenér A týmu FK Blansko. Je spoluautorem knihy 110 let fotbalu na Blanensku a také sepsal historii našeho klubu, kterou si můžete prohlédnou na našich webových stránkách. V současné době pomáhá s trénováním nejmenších fotbalistů v našem klubu a je členem revizní komise. Současně pracuje jako sekretář OFS Blansko.

Vedení FK Blansko přeje touto cestou panu Jarůškovi do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a osobní pohody.