Blansko

Prostějov

2:1
Rozpis zápasů

vs

Blansko

Prostějov

2

1

Rozpis zápasů
B l a n s k o - FK Blansko má nového sponzora. Řady firem, které náš klubu podporují, rozšířila společnost DSB EURO s.r.o. Ke ztvrzení spolupráce došlo po oficiální návštěvě předsedy klubu Michala Babáka a manažera Bohuslava Jedináka s majitelem slévárny JUDr. Milanem Hlaváčem.
Při oficiální návštěvě předsedy klubu Michala Babáka a manažera Bohuslava Jedináka v areálu DSB Euro s.r.o. došlo k setkání s majitelem slévárny JUDr. Milanem Hlaváčem, na kterém byl požádán o podporu a případnou spolupráci s FK Blansko.

„Jeho reakce nás příjemně překvapila. Na následujícím jednání nám pan Hlaváč sdělil svůj pozitivní postoj k podpoře a to především ze dvou důvodů. Prvním je, že jako předseda Okresní hospodářské komory chce dát příklad ostatním firmám, aby podporovali mladou generaci ve vhodném využití volného času k rozvoji těla a ducha sportem, což přispívá ke kladnému rozvoji osobnosti mládeže.“

„Druhým důvodem je, že jako majitel slévárny, která byla v minulosti součástí ČKD Blansko, chce navázat na tradici, kdy tato firma dlouhodobě sport v Blansku podporovala a měla zde vlastní sportovní klub TJ ČKD Blansko, včetně klubu fotbalového. Z tohoto důvodu se cítí k této tradici jistým způsobem morálně zavázaný.“

„Na tuto historii a tradici chce navázat a proto se rozhodl podporovat FK Blansko v jeho rozvoji a činnostech. Firma DSB EURO s.r.o., se tedy přidává k ostatním subjektům, které klub podporují a to jako jeden z hlavních sponzorů,“ doplnil předseda FK Blansko Michal Babák.