Blansko

Prostějov

2:1
Rozpis zápasů

vs

Blansko

Prostějov

2

1

Rozpis zápasů
B l a n s k o - První rok působení ve funkci manažera FK Blansko má za sebou Bohuslav Jedinák. Během něj prošel klub několika změnami. Jak uplynulý rok hodnotí a co má v nejbližší době v plánu jsme se ho zeptali v následujícím rozhovoru.
S čím jste byl spokojen?

Jsem spokojený s tím, že jsou stále lidé, kteří bez ohledu na svoje ostatní povinnosti (pracovní, rodinné) mají chuť pro klub pracovat. Mám na mysli trenéry, jejich asistenty, dobrovolníky, kteří zajišťují pořadatelskou službu atd. Za to jim patří velký dík. Za podstatné také považuji to, že se podařilo do mužských družstev zapracovat naše odchovance z dorostu a někteří se stali rovnou klíčovými hráči. Určitě se také podařilo to, že je blanenský fotbal více vidět, více se o klubu píše a máme nadprůměrně kvalitní webovou prezentaci.

Co se naopak podle Vás nepodařilo?

Na jaře se nepodařilo A týmu postoupit do divize doslova o jednu jedinou branku, což trochu koresponduje s mým jménem (smích). Upřímně, nepodařilo se narovnat vztahy mezi A týmem a B týmem. To považuji za zásadní.

A tým během roku 2012 získal v mistrovských utkáních 66 bodů při skóre 67:18 a prohrál pouze třikrát. Jak hodnotíte tento fakt?

Svědčí to o tom, že Michal Kugler při výběru hráčů a jejich vedení v jarní části sezóny a Karel Jarůšek po převzetí týmu v průběhu podzimní části společně s realizačním týmem odvedli výbornou práci. Je jasné, že jsou to výsledky týmové práce a zodpovědného přístupu hráčů jak v přípravě, tak v utkáních. Naši hráči mají výbornou kvalitu a oba trenéři je dokázali připravit a motivovat tak, že jsme bez jakéhokoliv tlaku na 1. místě tabulky. Na tomto výsledku se podíleli všichni bez rozdílu, ale přesto bych rád vyzvedl výkony obou našich mladých brankářů Davida Jurana a Filipa Němce a samozřejmě Honzy Trtílka a Kuby Šplíchala.

Blanenské příznivce jistě zajímá, do jaké míry se kádr A týmu změní v průběhu zimní přestávky?

Určité dílčí změny přijdou, ale je ještě je brzo na to je komentovat. Zimní přestávka je relativně dlouhá, uvidíme, jak bude probíhat příprava a jak pan trenér Hajský bude spokojený s výkony hráčů.

Je pro vedení klubu jednou z priorit pro příští rok postup A týmu zpět do divize?

Samozřejmě, postup do divize je stále naším cílem.

Po odchodu trenéra Kuglera se hodně mluvilo o napjatých vztazích mezi A týmem a B týmem? Podařilo se v tomto směru dosáhnout zlepšení?

Částečně ano, ale jak jsem již uvedl, spolupráce nefunguje podle našich představ. To se pokusíme se změnit.

Mládežnické týmy dosahují dlouhodobě výborných výsledků. Jak vnímáte tento fakt a mohou se případně mládežnické týmy těšit na vyšší finanční podporu?

Je to tak, výsledky našich mládežnických týmů jsou dlouhodobě vynikající. Jsem za to samozřejmě rád a také jsem rád, že se Hynek Jarůšek ujal funkce sekretáře a koordinátora mládeže. Byl zřízen bankovní účet, na kterém se budou shromažďovat prostředky pouze pro mládež. Myslím, že je to dobrý nápad. Je to Hynkova aktivita a já mu za to děkuji.

Dlouhodobou otázkou v FK je absence umělé trávy. Je v této záležitosti nějaký posun?

V této věci je zde zásadní problém. K tomu, abychom mohli úspěšně žádat o dotaci na vybudování umělého trávníku, potřebujeme součinnost a podporu ze strany města Blanska. Je potřeba dohodnout se na dlouhodobém pronájmu pozemku, na kterém se bude potenciálně budovat - v této věci podporu máme. Ale zásadní je, že při podání žádosti je nutné doložit zajištění dofinancování akce, tedy rozdíl mezi skutečnými náklady a poskytnutou dotací. Nejedná se o malé prostředky a v tuto chvíli je nelze zajistit z rozpočtu města.

Před startem jarní části minulé sezóny byl na stadionu na Údolní vybudován VIP klub pro partnery. Jaký byl ohlas na tuto novinku v jejich řadách?

Ohlas je kladný, je to důstojné prostředí nejenom pro naše partnery, ale i pro naše hosty. Probíhají zde různá jednání a v průběhu zápasu zde partnerům nabízíme malé občerstvení a to většinou o poločasové přestávce nebo po skončení utkání, protože v případě dobrého počasí raději sledují zápas „u lajny“, kde jsou blíže dění na hřišti.

V letní přestávce došlo k rekonstrukci v té době zničené hrací plochy na stadionu na Údolní. Po půlroce se dá s jistotou říci, že dopadla velmi dobře, protože kvalita trávy se výrazně zlepšila…

Trávník je v dobrém stavu a to také díky dvěma faktorům. Stanovili jsme plán vytížení hlavní hrací plochy, tak aby nebyla přetěžována a správce Saša Malits s rodinou o trávník dobře pečuje.

Jsou na příští rok ve spolupráci s městem Blansko a Službami, s.r.o. v plánu nějaké další investiční akce na obou fotbalových stadionech?

Podle posledních informací, které mám, se kromě běžné údržby žádná větší investiční akce neplánuje, ale Ing. Snopek nevylučuje, že se to v průběhu roku změní.

Jaké cíle si v rámci fungování v FK Blansko dává Bohuslav Jedinák pro příští rok?

Společně se členy výkonného výboru zajišťovat hladký průběh činností, které jsou pro chod klubu nezbytné a pokračovat ve snaze aby se v Blansku na všech úrovních hrál kvalitní fotbal, na který budou chodit diváci. Upřímně, je to zhledem ke všeobecné ekonomické situaci dost těžké, ale uděláme pro to maximum.

Děkujeme za rozhovor.