Ostrava

Blansko

4:1

Blansko

Hradec Králové

28.10.2020 | 14:30

Rozpis zápasů

vs

Ostrava

Blansko

4

1

vs

Blansko

Hradec Králové

28.10.2020 | 14:30

Rozpis zápasů
B l a n s k o - V pátek 11. 7. 2014 v 17:00 hodin se bude konat ve „Fotbalové hospůdce na hřišti“, Blansko, Údolní 10, valná hromada FK Blansko, z. s.

Program valné hromady

1) Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2) Vzetí na vědomí odstoupení členů výkonného výboru.
3) Rozhodnutí o počtu členů výkonného výboru.
4) Schválení volebního řádu.
5) Volba nových členů výkonného výboru a náhradníků výkonného výboru.
6) Volba nových členů revizní komise a náhradníků revizní komise.
7) Zakončení.

Prezence účastníků bude zahájena již od 16:30 hodin.

Srdečně zveme všechny členy FK Blansko, z. s. .

Za výkonný výbor FK Blansko, z. s.
člen VV FK Blansko Pavel Starý