Blansko

Prostějov

2:1
Rozpis zápasů

vs

Blansko

Prostějov

2

1

Rozpis zápasů
B l a n s k o - V pátek 4. 9. 2015 v 15:00 hodin se bude konat v prostorách hlediště kuželny, Blansko, Údolní 10, valná hromada FK Blansko.

Pozvánka na valnou hromadu FK Blansko, se sídlem Údolní 10, 678 01 Blansko, IČ: 26606623

V pátek 4. 9. 2015 od 15:00 hodin se bude konat v hledišti kuželny Blansko (Údolní 10, 678 01 Blansko) valná hromada FK Blansko, s tímto programem:

1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Změna názvu spolku
3. Změna stanov spolku
4. Informace o odstoupení členů a náhradníků výkonného výboru a členů a náhradníka revizní komise
5. Rozhodnutí o počtu členů výkonného výboru
6. Schválení volebního řádu
7. Volba nových členů výkonného výboru a náhradníků výkonného výboru
8. Volba nových členů revizní komise a náhradníků revizní komise
9. Zakončení

Prezence účastníků bude zahájena od 14:30 hodin.

Návrh nového úplného znění stanov FK Blansko a Volebního řádu je uveden v příloze této pozvánky.

Srdečně zveme všechny členy FK Blansko.

Za výkonný výbor FK Blansko
předseda VV FK Blansko Ing. Bc. Jiří Crha


Návrh - volební řád       Návrh - stanovy FK Blansko, z.s.