Senica

Blansko

2:1

Blansko

Třinec

06.03.2021 | 14:30

Rozpis zápasů

vs

Senica

Blansko

2

1

vs

Blansko

Třinec

06.03.2021 | 14:30

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Výkonný výbor občanského sdružení FK APOS Blansko Vás zve na valnou hromadu sdružení, která se uskuteční 4. 2. 2012 v 15:30 hodin ve Fotbalové hospůdce na Hřišti, ulice Údolní, Blansko.
Valná hromada občanského sdružení FK APOS Blansko se svolává z důvodu přejmenování klubu na FK Blansko. Případná náhradní valná hromada se bude konat o 7 dní později 11. 2. 2012 v 15:30 hodin na stejném místě.

Usnesení výkonného výboru občanského sdružení FK APOS Blansko
Členové Občanského sdružení FK APOS Blansko, kteří po dobu uplynulých posledních 3 let (2009 až 2011) nezaplatili ani jedenkrát členský příspěvek a neučiní tak nejpozději 4. 2. 2012 před začátkem konání valné hromady dne 4. 2. 2012 v 15:30 hodin, těmto bude dle části II., čl. 4, bod 3a) Stanov Občanského sdružení FK APOS Blansko ukončeno jejich členství v OS FK APOS Blansko, pro neplnění si povinností člena, vyplývajících z těchto stanov.

Členové OS FK APOS Blansko, kterých se toto rozhodnutí týká, a nesouhlasí s ním, mají právo se proti tomoto rozhodnutí výkonného výboru odvolat k Revizní komisi OS FK APOS Blansko nejpozději do 23. 1. 2012.

Seznam členů se zaplacenými členskými příspěvky:

poř. číslo, příjmení a jméno, rok narození, místo bydliště
01) Kleveta Zdeněk, 1950, Blansko
02) Souček Vilém, 1957, Blansko
03) Láník Radek, 1976, Blansko
04) Bednář David, 1984, Černá Hora
05) Skalický Stanislav, 1955, Blansko
06) Ťažký František, 1965, Blansko
07) Fiala František, 1954, Blansko
08) Hlaváček Bohumil, 1964, Blansko
09) Ťoupek Alois, 1964, Bořitov
10) Matuška Jaroslav, 1957, Blansko
11) Strážnický Břetislav, 1952, Blansko
12) Jarůšek Miloš, 1947, Blansko
13) Malík Ctibor, 1952, Blansko
14) Král Milan, 1964, Blansko
15) Starý Pavel, 1965, Blansko
16) Starý Pavel, 1985, Blansko
17) Starý Petr, 1987, Blansko
18) Grim Jiří, 1961, Blansko
19) Král Milan, 1991, Blansko
20) Šenkeřík Michal, 1967, Blansko
21) Němec Jiří, 1965, Blansko
22) Cupák Ivo, 1994, Blansko
23) Hasa Stanislav, 1960, Blansko
24) Hasa Boris, 1985, Blansko
25) Vašíček Petr, 1968, Blansko
26) Dvořáček Libor, 1970, Blansko
27) Šplíchal Josef, 1962, Blansko
28) Veselý Zdenek, 1969, Blansko
29) Zuzák Emil, 1946, Blansko
30) Přikryl Antonín, 1948, Blansko
31) Šindelka Roman, 1969, Vavřinec
32) Gryc René, 1967, Blansko
33) Linkenseder Radek, 1955, Blansko
34) Toufar Lubomír, 1954, Blansko
35) Babák Michal, 1976, Blansko
36) Dvořák Petr, 1967, Blansko
37) Zich Jan, 1982, Žďár n.Sáz.
38) Daněk Miroslav, 1969, Blansko
39) Frühafová Helena, 1958, Blansko