Blansko

Bystřice

1:0

Blansko

Vrchovina

29.01.2022 | 11:30

Rozpis zápasů

vs

Blansko

Bystřice

1

0

vs

Blansko

Vrchovina

29.01.2022 | 11:30

Rozpis zápasů
Dne 24. 9. 2021 od 18:00 hodin se bude konat v Dělnickém domě (Hybešova 1, Blansko) v sále S2 valná hromada FK Blansko, z.s. s tímto programem:

1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2020
3. Schválení účetní závěrky FK Blansko, z.s. za rok 2020
4. Rozhodnutí o počtu členů výkonného výboru
5. Schválení volebního řádu
6. Volba členů výkonného výboru a náhradníků výkonného výboru
7. Volba členů revizní komise a náhradníků revizní komise
8. Zakončení

Prezence účastníků bude zahájena od 17:30 hodin.

Návrh Volebního řádu je uveden v příloze této pozvánky. Účetní závěrka FK Blansko, z.s. za rok 2020 je členům spolku k nahlédnutí v sídle spolku po předchozí domluvě a bude rovněž k dispozici na valné hromadě.

Srdečně zveme všechny členy FK Blansko, z.s.

Za výkonný výbor FK Blansko, z.s.

Mgr. Zdeněk Veselý, předseda VV FK Blansko, z.s.


Jednací řád a pozvánka