Blansko

Vratimov

0:1

Jihlava B

Blansko

07.08.2021 | 10:15

Rozpis zápasů

vs

Blansko

Vratimov

0

1

vs

Jihlava B

Blansko

07.08.2021 | 10:15

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Na stránkách FK Blansko je zveřejněn nový aktuální seznam členů Občanského sdružení FK Blansko.
Sestavení a zveřejnění tohoto seznamu bylo výkonnému výboru uloženo usnesením Valné hromady občanského sdružení ze dne 11.2.2012. Tento seznam členů vznikl porovnáním s listinou zakládajících členů a jejich doplněním o další osoby, které byly po 6.3.2004 přijati VV za člena OS na vlastní žádost. Občanské sdružení FK Blansko má k 1.7.2012 celkem 105 členů.

Současně upozornujeme členskou základnu OS, že výkonný výbor na svých zasedáních dne 10.2.2009 a 17.3. 2009, na základě Stanov OS, článku 10, odstavce 1, odseku b) určil, že počínaje rokem 2009 mají členové OS FK Blansko za povinnost dle Stanov OS, článku 3, platit členské příspěvky jedenkrát ročně ve výši 300,- Kč.

Vyzýváme členy našeho Občanského sdružení - pokud máte zájem se v Občanském sdružení FK Blansko i nadále sdružovat, s platbou dlužných členských příspěvků dlouho neotálejte! Podle stanov Občanského sdružení FK Blansko čl.4, odstavce 2, odsek b) a článku 4 budou členové, kteří neplatí členské příspěvky, vyškrtnuti a jejich členství v OS FK Blansko zanikne.

Členské příspěvky je možné zaplatit převodem na číslo účtu FK Blansko 1364399379 / 0800, variabilním symbolem pro identifikaci odesílatele je Vaše rodné číslo. Tuto částku je možné zaplatit i hotově přímo místopředsedovi a hospodáři FK Blansko panu Břetislavu Strážnickému před jednáním VV FK Blansko každé pondělí v 17:00, nebo při domácím fotbalovém utkání.

Výkonný výbor Občanského sdružení FK Blansko.

Aktuální seznam členů OS FK Blansko

p.č. Příjmení Jméno rok narození
1 Alexa Michal 1984
2 Babák Michal 1975
3 Bednář František 1955
4 Bednář David 1984
5 Bílek Břetislav 1945
6 Borek Pavel 1965
7 Cupák Ivo 1990
8 Daněk Miroslav 1969
9 Dvořáček Libor 1970
10 Dvořáček Pavel 1980
11 Dvořák Petr 1967
12 Farník Leoš 1976
13 Fiala František 1954
14 Flek Jaroslav 1948
15 Formánek Jiří 1948
16 Formánek Jiří 1978
17 Frühaufová Helena
18 Grim Jiří 1961
19 Gryc Karel 1980
20 Gryc René 1967
21 Hasa Stanislav 1960
22 Hasa Boris 1985
23 Hlaváček Bohumil 1964
24 Hudec Miroslav 1965
25 Janíček Tomáš 1983
26 Jarůšek Miloš 1947
27 Jarůšek Hynek 1974
28 Jelínek Miroslav 1984
29 Jirůšek Vladimír 1954
30 Kleveta Zdeněk 1950
31 Klimeš Martin 1979
32 Knies Miroslav 1951
33 Koňařík Miroslav 1965
34 Konečný Jan 1966
35 Krabička Miloš 1946
36 Král Milan 1964
37 Král Jan 1991
38 Král Jiří 1947
39 Kratochvíl Jiří 1955
40 Kugler Michal 1968
41 Láník Radek 1976
42 Linkenseder Radomír 1955
43 Majer Jiří 1992
44 Majer Radek 1965
45 Malík Ctibor 1952
46 Malík Kamil 1982
47 Malits Michal 1974
48 Marušák Stanislav 1979
49 Matuška Jaroslav 1957
50 Meluzín Libor 1971
51 Meluzín Roman 1972
52 Mikač David 1978
53 Musil Tomáš 1984
54 Müller Tomáš 1984
55 Navrkal Josef 1948
56 Nečas Luděk 1960
57 Nečas Jan 1984
58 Němec Jiří 1965
59 Novotný Jiří 1984
60 Paděra Luboš 1965
61 Pernica Pavel 1976
62 Pokoj Jiří 1952
63 Pokoj Jiří 1976
64 Polák Ivo 1957
65 Polák Michal 1979
66 Příkryl Antonín 1948
67 Pukl Radim 1980
68 Rajtšlégr Pavel 1980
69 Rek Lubomír 1970
70 Rybář Miloš 1967
71 Sedláček Radek 1967
72 Skalický Stanislav 1955
73 Souček Richard 1948
74 Souček Radek 1971
75 Součková Věra
76 Starý Pavel 1965
77 Starý Pavel 1985
78 Starý Petr 1987
79 Strážnický Břetislav 1952
80 Stupka Petr 1967
81 Šebela Rudolf 1947
82 Šebela Václav 1965
83 Šenkeřík Michal 1967
84 Šenkýř Ladislav 1952
85 Šindelka František 1949
86 Šindelka Roman 1969
87 Škvarenina Libor 1974
88 Šplíchal Josef 1962
89 Šustr František
90 Švancara Karel 1984
91 Torda Jan 1980
92 Toufar Lubomír 1954
93 Ťažký František 1965
94 Ťoupek Karel 1955
95 Ťoupek Pavel
96 Ťoupek Alois 1964
97 Trubák Ladislav 1956
98 Trubák Jaroslav 1980
99 Vašák Miloš 1965
100 Vašíček Petr 1968
101 Veselý Zdeněk 1969
102 Vondra Jan 1952
103 Všianský Karel 1942
104 Zich Jan 1982
105 Zuzák Emil 1946

Aktuální seznam členů OS FK Blansko