Ostrava

Blansko

4:1

Jihlava

Blansko

23.10.2020 | 18:00

Rozpis zápasů

vs

Ostrava

Blansko

4

1

vs

Jihlava

Blansko

23.10.2020 | 18:00

Rozpis zápasů
B l a n s k o - V pátek 4. září se v prostorách blanenské kuželny, Údolní 10, Blansko uskutečnila řádná valná hromada FK Blansko.
Valné hromady se zúčastnilo 24 členů spolku. Na valné hromadě bylo rozhodnuto o úpravě názvu a změnách stanov FK Blansko v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zároveň došlo k opětovnému zvolení členů výkonného výboru a revizní komise.

Členy výkonného výboru byli zvoleni: Ing. Jiří Crha, Miloš Vašák, Petr Dvořák, Břetislav Strážnický a Stanislav Hasa. Náhradníky do výkonného výboru byli zvoleni David Bednář a František Fiala.

Složení revizní komise pro další období zůstává neměnné. Členové revizní komise: Mgr. Zdeněk Veselý, Miloš Jarůšek, Boris Hasa. Náhradníkem byl zvolen Radek Souček.

Bezprostředně po skončení valné hromady se konala první schůze nového výkonného výboru FK Blansko, z.s. Jeho členové si ze svého středu opět zvolili jako předsedu Ing. Jiřího Crhu a jako místopředsedu pana Miloše Vašáka. Na první schůzi revizní komise byl jejím předsedou zvolen Mgr. Zdeněk Veselý.

Minulé i současné vedení klubu děkuje všem členům FK Blansko, z.s. za jejich účast, projevený zájem a bezproblémový průběh valné hromady.

Výkonný výbor FK Blansko, z.s.