Blansko

Vratimov

0:1

Jihlava B

Blansko

07.08.2021 | 10:15

Rozpis zápasů

vs

Blansko

Vratimov

0

1

vs

Jihlava B

Blansko

07.08.2021 | 10:15

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Dvě změny se udály ve složení současného výkonného výboru FK Blansko. K 31. 3. 2012 končí ve svých funkcích Hynek Jarůšek a Libor Škvarenina.
Oba bývalí hráči ČKD Blansko a posléze FK Blansko odchází z vedení klubu na vlastní žádost. Hynek Jarůšek navíc již nebude působit v roli sekretáře našeho fotbalového klubu. „Práce sekretáře mě bavila, ale na konci loňského roku jsem zjistil, že mé názory na fungování klubu se liší od toho, jaký pohled na to má zbytek vedení. Vzhledem k tomu, že mě takovým způsobem pracovat nenaplňovalo, rozhodl jsem, že skončím. Do 31. 3. ale dodělávám práci, která souvisí s pozicí sekretáře (hlášenky, rozpisy, rozlosování a soupisky),“ doplňuje důvody svého rozhodnutí synovec legendy brněnské Zbrojovky Karla Jarůška.

Chtěl bych ostatním členům výkonného výboru poděkovat za téměř dvouletou spolupráci. FK Blansku přeji co nejlepší výsledky a věřím, že se podaří postoupit do divize. Na fotbal budu chodit i nadále,“ vzkazuje Hynek Jarůšek.

Také Libor Škvařenina vysvětlil své rozhodnutí odstoupit z pozice člena výkonného výboru. „Hlavním důvodem byl fakt, že se mi nepodařilo přesvědčit ostatní členy výboru o nutnosti nasměrování fungování FK formou zlepšené vzájemné spolupráce a propojení mezi jednotlivými družstvy (posouvání jednotlivých hráčů od mládežnických kategorií o cca půl až rok předem o kategorii výše, samozřejmě po dohodě trenérů uvedených družstev tak, aby z toho profitoval jak klub, tak vlastně i hráč) a hlavně dát přednost využití služeb našich odchovanců (zde jsem očekával lepší spolupráci A a B týmu mužů) před plýtváním finančními prostředky na přestupy a hostování hráčů z jiných klubů. Myslím, že by se pro rozvoj klubu měla využít kvalitní mládežnická základna, která by si ze strany klubu zasloužila určitě podstatně výraznější podporu. Zjistil jsem tudíž, že mě taková práce přestala těšit a zkonstatoval jsem, že moje další setrvání ve VV FK nebude přínosné ani pro klub samotný,“ uvedl Libor Škvarenina.

„Chtěl bych ostatním členům VV FK vyslovit poděkování, že jsem měl vůbec příležitost zapojit se do fungování klubu z té druhé rozhodně těžší stránky než jako hráč. Po všech těch letech zde strávených, přeji klubu do budoucna solidního strategického partnera, který zajistí jeho další rozvoj a kopaná na Blanensku získá opět vyšší kredit. A po ekonomické stabilizaci věřím, že by se FK Blansko mohlo opět dlouhodobě zařadit jako plnohodnotný klub do vyšší soutěže. Výsledky mužstva budu i nadále sledovat a vždy, když budu mít možnost, rád se zase půjdu na blanenské fotbalisty podívat,“ uzavřel Škvarenina.

Novým sekretářem FK Blansko se stal pan Petr Dvořák. Kontakty uvádíme níže:

Petr Dvořák - sekretář FK Blansko
email: petrdvora@seznam.cz
telefon: 737 465 692